L`instant

Je l’ai vu dans cet endroit que c’est soit calme pour certains ou excentrique à d’autres.
Il avait cette figure interesante qui mélange la jeuness et la maturité, de telle manière qu`il te fascine tout de suit.
J’imaginais dans ma tête une phrase quelconque pour que je puisse commencer la discussion avec cet homme. Je suis un peu timide, donc a été difficile de prendre la parole.
Par ailleurs, j’était attiré de parler sur la vie avec, parfois, cet philosophe, cet artiste avec des cheveux noirs.
J’ai essayé d’être présente dans sa tête, juste comme un exercise d’imagination, même si j’ai observé qu`il peut être difficile de choisir entre les pleusieures connaisances qu`il a exprimées sur son visage.
Par contre, je l’ai fait, j’ai trouvé la belle expression des ses yeux sensibles, d’artiste ludique: l’acteur….
En effet, le profil de l’acteur, sa tête… ça ressemblait à une visaje d’une monnaie ancienne. Pour un peu, c`était bizzare de voir le contenu de l’expérience de cette observation profonde.

(©Ana-Lucretia Nedelcu/LiterAnART)

Advertisements

Ore culese din vorba unui popor

E greu să iei o hotărâre care să-ţi aparţină în totalitate!

Ei … schimbă cu roata de rezervă!

La tren?

Aşteptări interminabile

Ne susură în urechi

Ca un vuiet neplăcut

De şine scrâşnite.

Dormim în frontul gării de ore bune

Aşteptând un răspuns …

Sau un ridicat din umeri.

Îmi ţin nervii în câmpul de lupte crâncene

Cu răbdarea … cu orele …

Cu vorbele intrinseci,

Umede în lacrimi de durere,

Înţelepte în colţuri de minte

Şi simţite în băi de suflete.

Dormim de ore bune

Pe orele noastre

Pe care ar trebui să mergem,

Şi pe vorbele noastre

Pe care ar trebui să le eliberăm …

(©Ana-Lucretia Nedelcu/LiterAnART)

 

Letters on Rhythm

THE FLOW OF CREATION

IS TOO STRONG TO BE STOPPED…

AND IS LETTING

NEITHER THE FLOOR,

NOR THE SHELL TO COVER IT

IT’S JUST AN ARCH…

FLOWING ON THE INFINITE HIGHTS.

(©Ana-Lucretia Nedelcu/LiterAnART)

 

Letters on Rhythm

THE PLAYING CARDS ARE PUSHING YOU

TO WRITE THEIR DESTINY.

(©Ana-Lucretia Nedelcu/LiterAnART)

Love is mute

One day I was visiting this gallery…

A tremendous place where time remains suspended

On a string of images.

Walking all over the halls of creativity,

And admiring everything

With the twisting of my face,

I got disturbed by this painting

That was telling an enchanting story …

And while searching for the rhymes

That form its colors,

I observed the details of its beauty …

That moment in time

When lovers are too insane,

Lost in this unbearable whirl

Of both sweetness and madness …

Caught up deep inside of each other

… in a place called silence.

Here they survive like some bewildered artists

With a leg in the sacred reality

While the other one struggling

In the impossible profane.

When I hear the blues, I get emotional,

Each of them whispers.

Lost in these emotions

They are desperately searching

For a piece of the hideous reality

In which to hide.

Lovers … these aliens from the ordinary,

These heroes of their own stories…

Am I the only one that feels this from distance?

They keep asking.

They say love is blind…

I`d say love is mute instead

Like the ocean in its role of a storyteller

When the waves are continuously

Declaiming verses,

When messages are sent from far away

And yet felt so close,

Burning the skin,

Disturbing the heart,

Making the brain wild.

Love is mute

And yet so alive and trembling.

(Copyright©2014 All rights reserved LiterAnART)

Letters on Rhythm

Fiecare poartă

Se cere a fi deschisă

Pentru a scăpa

De rugină.

Each and every single gate

Screams for opening

So it can free itself

From a long lasting rust.

(©Ana-Lucretia Nedelcu/LiterAnART)

Vorbe Poetico – Academice I

PROLOG

Stropi enormi de ploaie

Abundă şi inundă orice adiere de colţ rătăcit.

Nu am aflat ce se ascunde peste tot …

Încă mai stau în pridvor

Unde zace pe marginea umedă de ploaie

Pisica gânditoare şi elegantă.

Elementele ce pregătesc terenul barocului contemporan

Se disting în valuri puternice căzute din secole trecute

Prin diverse stiluri de împrumut şi personale.

Toate influenţele cad în valenţe tradiţionale

Pe castele regăsite, brăzdate şi uimitoate …

Castele şi cetăţi medievale cu ziduri de necuprins,

Clădite din roci neasemuite şi fortăreţe puternice.

Scopul unei partituri cu nuanţe de apărare

Nu se expune atacurilor vremelnice.

Arcade gotice, hornuri, turnuri, turnuleţe

Apropie privirile logiilor renascentiste,

Curţi interioare cu cerdace

Aduc valuri de nisip preţios şi strălucitor

De pe văi adunate şi transmise sentimental.

Taţi din taţi strămoşi şi faimoşi

Vin cu perle de gât uitate în stiluri romanice şi gotice

Către foişorul luminos şi promenadele timpurii.

Acolade şi arcade cântă vesele şi observante

Cutreierând podurile şubrede ale reşedinţelor voievodale.

Zonele rare traversate de cetăţi de apărare laice şi înalte

Stau atârnate sub dealuri unduite.

Construcţiile cu baze marginale şi valori intrinseci

Rămân spectaculoase pentru un drumar

Captat de pietrele viu colorate.

Oraşe-simbol amintesc de răscoale tragice

Şi zile ale Unirii obscure şi patetice,

Desfăşurate pe străzile mormântale

Cu turnuri înalte, superbe, divine.

Registre arhitectonice cu model de apărare

Umanizat de nuanţe citadine

Se scurg prin nervurile ce susţin în permanenţă

Construcţiile complexe şi de neînlocuit.

Frânturi cad în forma picăturilor de ploaie acide

Dar şi dulci, grele dar şi contra vântului.

Zidul … peretele anexelor, al chiliilor,

Al atelierelor ce revelă un adevărat  mod de organizare pustnică.

Începuturi de secol se delimitează continuu

Stilurilor arhitectonice brâncoveneşti,

Evidenţiate prin echilibrul logiilor renascentiste,

Prin cupole cu aspect deosebit.

Pereţii uzi reprezintă panouri de culoare

În grosimea zidului,

Revelă culori rezistente şi umede

În temperaturi diferenţiate …

Fără a putea fi şterse.

Stârnirea reflecţiilor în margini echilibrate,

Proporţionate, realizate din materiale simple

Succedă în culori vii,  reflectă şnururi răsucite

Cu medalioane simple sau cu ferestre.

Succesiunea aceasta plăcută

Face trecerea unui acoperiş din flamand în semicerc,

Cerc, pătrat şi apoi elipsă.

Cimentul se adună în albuşuri de ou şi scoarţe ruginite

Ce rezistă admirabil.

Micile state gotice cu contraforţi şi pante foarte mari

Au nevoie de râuri repezi şi ape limpezi

Pentru a se desena în aerul puternic.

Streşini cu deschideri mici laterale

Şi perpendicular suspendate

Zac pe capete frânte în lanuri ascunse

De strigăte şi ecouri înnăbuşite, vălurite,

Pierdute în timp şi negură.

Evoluţia arhitecturii medievale

Sapă epoci întregi de aur documentat în mii de biserici umane.

Viziunile moderniste descoperă turle elegante

Şi firi de arcade mari, mici şi foarte mici.

Totul e cărămidă roşie şi nisip ud,

Cu înşiruiri brodate de un baroc pătrat … dreptunghiular …

De colţuri promiscue subliniate în discuri de ceramică,

De tehnici felurite ale unei creativităţi imaculate,

Echilibrată şi transparenta.

(Copyright©2014 All rights reserved LiterAnART@Antologie de Poezie, Epigrame ṣi Calambururi Prahova ,,Romeo ṣi Julieta la Mizil’’, 2013-2014)

Previous Older Entries