Vorbe Poetico – Academice I

PROLOG

Stropi enormi de ploaie

Abundă şi inundă orice adiere de colţ rătăcit.

Nu am aflat ce se ascunde peste tot …

Încă mai stau în pridvor

Unde zace pe marginea umedă de ploaie

Pisica gânditoare şi elegantă.

Elementele ce pregătesc terenul barocului contemporan

Se disting în valuri puternice căzute din secole trecute

Prin diverse stiluri de împrumut şi personale.

Toate influenţele cad în valenţe tradiţionale

Pe castele regăsite, brăzdate şi uimitoate …

Castele şi cetăţi medievale cu ziduri de necuprins,

Clădite din roci neasemuite şi fortăreţe puternice.

Scopul unei partituri cu nuanţe de apărare

Nu se expune atacurilor vremelnice.

Arcade gotice, hornuri, turnuri, turnuleţe

Apropie privirile logiilor renascentiste,

Curţi interioare cu cerdace

Aduc valuri de nisip preţios şi strălucitor

De pe văi adunate şi transmise sentimental.

Taţi din taţi strămoşi şi faimoşi

Vin cu perle de gât uitate în stiluri romanice şi gotice

Către foişorul luminos şi promenadele timpurii.

Acolade şi arcade cântă vesele şi observante

Cutreierând podurile şubrede ale reşedinţelor voievodale.

Zonele rare traversate de cetăţi de apărare laice şi înalte

Stau atârnate sub dealuri unduite.

Construcţiile cu baze marginale şi valori intrinseci

Rămân spectaculoase pentru un drumar

Captat de pietrele viu colorate.

Oraşe-simbol amintesc de răscoale tragice

Şi zile ale Unirii obscure şi patetice,

Desfăşurate pe străzile mormântale

Cu turnuri înalte, superbe, divine.

Registre arhitectonice cu model de apărare

Umanizat de nuanţe citadine

Se scurg prin nervurile ce susţin în permanenţă

Construcţiile complexe şi de neînlocuit.

Frânturi cad în forma picăturilor de ploaie acide

Dar şi dulci, grele dar şi contra vântului.

Zidul … peretele anexelor, al chiliilor,

Al atelierelor ce revelă un adevărat  mod de organizare pustnică.

Începuturi de secol se delimitează continuu

Stilurilor arhitectonice brâncoveneşti,

Evidenţiate prin echilibrul logiilor renascentiste,

Prin cupole cu aspect deosebit.

Pereţii uzi reprezintă panouri de culoare

În grosimea zidului,

Revelă culori rezistente şi umede

În temperaturi diferenţiate …

Fără a putea fi şterse.

Stârnirea reflecţiilor în margini echilibrate,

Proporţionate, realizate din materiale simple

Succedă în culori vii,  reflectă şnururi răsucite

Cu medalioane simple sau cu ferestre.

Succesiunea aceasta plăcută

Face trecerea unui acoperiş din flamand în semicerc,

Cerc, pătrat şi apoi elipsă.

Cimentul se adună în albuşuri de ou şi scoarţe ruginite

Ce rezistă admirabil.

Micile state gotice cu contraforţi şi pante foarte mari

Au nevoie de râuri repezi şi ape limpezi

Pentru a se desena în aerul puternic.

Streşini cu deschideri mici laterale

Şi perpendicular suspendate

Zac pe capete frânte în lanuri ascunse

De strigăte şi ecouri înnăbuşite, vălurite,

Pierdute în timp şi negură.

Evoluţia arhitecturii medievale

Sapă epoci întregi de aur documentat în mii de biserici umane.

Viziunile moderniste descoperă turle elegante

Şi firi de arcade mari, mici şi foarte mici.

Totul e cărămidă roşie şi nisip ud,

Cu înşiruiri brodate de un baroc pătrat … dreptunghiular …

De colţuri promiscue subliniate în discuri de ceramică,

De tehnici felurite ale unei creativităţi imaculate,

Echilibrată şi transparenta.

(Copyright©2014 All rights reserved LiterAnART@Antologie de Poezie, Epigrame ṣi Calambururi Prahova ,,Romeo ṣi Julieta la Mizil’’, 2013-2014)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s