Instigare la Cultură

(Momentum dedicat lui I.L.Caragiale la 164 de ani de la naştere ~ 30 ian 2016)

Cultura…
un ansamblu de concepte şi imagini, P1120237
obiceiuri şi tradiţii,
sunet şi mişcare,
locuri şi spaţii,
clădiri si aer vital

Cultura înseamnă viaţă…o altfel de existenţă terestră, cu iz de libertate şi frumuseţi.
A te înţelege pe tine şi pe cei din jur prin cultură…
A face cultura să fie mereu prezentă, să nu rămână doar istorie.
Cultura este un organism viu ce te îndeamnă la a auzi, la a vedea, a mirosi, a gusta, a simţi adevăratul puls al existenţei.

Importanţa culturii este nemăsurabilă. Fără manifestare culturală am fi ca nişte roboţi, ca nişte maşinării încărcate exclusiv raţional şi negativ. Am avea inimi reci, inimi ce nu recunosc bucuria, frumosul, scânteia pasiunii, încărcarea emoţională.
Cultura formează un popor, îi alocă o identitate, ţine vie o naţiune, o înveşmântează colorat pentru a bucura ochiul şi sufletul.

La nivel mondial, diversitatea culturală are cel mai important rol – rolul de a purta vraja spre interculturalitate cu tot ce incumbǎ aceasta – toleranţa, dorinţa de cunoaştere, de nou, de a avea curajul abordării şi acceptării celui de lângă tine.

Dacă vorbim despre manifestarea artiştilor, despre gradul de accesibilitate si vizibilitate al culturii popoarelor la nivel internaţional, acesta trebuie sa fie semnificativ. A fi accesibil, vizibil şi apreciat pe mapamond cu arta cǎreia îi dai viaţǎ, este ca ṣi cum ai aduce un omagiu existenţei însǎṣi.

În ce priveṣte arta, creativitatea, ele sunt descoperite ṣi trasate, în primul rând, prin intermediul sistemului educaţional. Acesta este primul pas în schimbarea din temelii a unei viziuni greṣite, învechite cǎtre una nouǎ, constructivǎ. Şcoala este purtătoare de informaţie şi formare a viitorilor oameni sociali. Educaţia ar trebui să aiba ca scop dezvoltarea emisferei creative, prin activităţi practice şi antrenante, care să-i ofere adultului de mai târziu capacitatea necesară în a lua decizii/atitudine faţă de ce-l înconjoară. Sunt foarte mulţi cei care uită de calităţile lor artistice, ca urmare a educaţiei deficitare, simpliste, teoretice. Viitori artişti care pot adăuga plusuri culturii, sunt cei cu o minte deschisǎ ṣi tolerantǎ.

Curioşii sunt deja de partea culturii. Numai faptul că sunt curioşi, îi face parte din acest context extraordinar. Curiozitatea pentru frumos duce întotdeauna la ceva pozitiv, la iniţiative, la demararea de proiecte, la manifestare ṣi susţinere administrativǎ ṣi legalǎ. În caz contrar, sentimentul abandonului se va instala.

Arta şi cultura trebuie să-şi găsească refugiul pe orice meleag, acolo unde, încet, încet, pot fi înţelese cu adevărat pentru valoarea lor vitală în existenţa omului, acolo unde ele pot construi societăţi sănătoase.

(©Ana Nedelcu/LiterAnART- articol apărut în revista internaţională de cultură CERVANTES nr.16 Martie 2015)

Advertisements

Full Moon

Every night

I stumble upon the size of the moon…P1170793
It`s full and I always run into it.
My feet are foolishly mumbling in
Its enormous shadow.

Every day

I stumble in its verse,
In its remains of the day
I raise my hand so I can touch her…grab her…
And night comes again
And my moon becomes even more…
Whispering letters of desire and peacefulness
Comfort and homey stories.

My moon is alive and full
Just like…your lips I adore so much…
While exploring the verses of her curves…
I slowly become a full moon myself
In front of her exhausting hopeless romanticism.

…The taste of your lips is whispering a story…our fairy tale
That only we understand…
Its meaning…
Its scent…
Its journey.

©LiterAnART-28/01/2016

Propuneri pentru imbunatatirea Legii Tinerilor 350/2006

FORUMUL TINERILOR DIN ROMANIA lanseaza PACTUL PENTRU TINERI, COALITIA ORGANIZATIILOR CARE SUSTIN MODIFICAREA SI APLICAREA LEGII TINERILOR (350/2006).
Detalii aici http://bit.ly/1Oe6X9j

În acest context, am parcurs legea ṣi am stabilit posibile modificǎri/imbunǎtǎţiri/
propuneri pentru o reactualizare conformǎ cu Strategia Europa 2020.
Doc. aici https://docs.google.com/document/d/1hV4gYh32AazIJLw43EpjoP7hfPxuJixTeM-T3NL1JII/edit?pref=2&pli=1

Parcurge ṣi tu Legea ṣi propune reactualizarea ei!

Cover Pactul pentru TINEri

Scriitura-n derivă

Prin ferestrele ochilor cam plictisiţi de frigul încăperii aceleia, stăteam agăţată de banca din camera de curs ascultând activ ceea ce profesorul emerit din faţa mea avea să divulge. Printre genele plăpânde, observam sumar colegul de bancă din stânga mea, notându-şi şi el acerb date şi happening-uri din sfera de activitate a subiectului tratat.

th8
Într-un moment spontan de mirare, îmi fixez atenţia în caietul de notiţe al acestui domn care, spre surprinderea mea, avea un mod bizar de a scrie pe foaie. Mă uit mai atentă şi dau cu ochii de un cadran al foii albe în care se scria…de jos în sus, cu infuzii de ceai mărunţit, adică cu un tip de scris foarte mic şi haotic. Mi se părea bizar că modul de a scrie al acestui om era în conflict cu el însuşi (sau poate nu) şi era aplicat chiar în cadrul unui curs de managementul conflictelor. Mă întrebam dacă există vreo legătură specială între această tematică a cursului şi alegerea stranie de a scrie a acestui individ. Apoi am început să creez multiple legături, adunam date ca un detectiv în misiune, formam un puzzle care devenea din ce în ce mai interesant – omul stătea în stânga mea, era absolvent de drept, blond, statuar, cu un aer elegant de viitor avocat, nepledant din păcate pentru România (poate ne-ar trebui materia ,,Oratorie’’ în ṣcoalǎ), cu o mapă cam stridentă după părerea mea, adicǎ de un gri lucios, încăpătoare însă, în aşteptare parcă de cazuri pe rol…conflictuale. Pură coincidenţă?…

Omul părea atât de calm, rezemat de scaun, cu mâna dreaptă întinsă sfios spre a mai scrie câteva rânduri. Da, şi asta era straniu, scria de la depărtare, minuscul, ca şi cum arunca cu grăunte pe foaie, mai să vină o pasăre să le ciugulească.
Ascultam într-o parte şi priveam în alta, pe foaia dânsului, ca să observ şi cea mai mică tentă de spontaneitate în a schimba fluxul obişnuit al scrierii – câte-o idee, câte-o frază, una deasupra celeilalte…straniu, îmi zic eu siemi. Parcă aş da să-l întreb – Dar de ce scrii invers? Este cumva lipsǎ de interes, o boare aruncată într-un draft sau un stil abordat conştient? Sau, poate, eṣti o victimǎ a românescului cǎzut în derizoriu? …Şi priveam fascinată la foaia colegului.

Iată că stilul omului devenea cu fiecare cuvânt mai atractiv privirii curioase a celui care nu înţelegea ce se petrece – deja textul o luase razna, o frază pe un colţ de pagină, o alta pe alt colţ, fragmente aruncate care-ncotro.
Deja începeam să filosofez pe tema scriiturii şi a rolului ei, a mesajul, a calitǎţi unei scrieri coerente şi aparentul scenariu românesc căzut în derizoriu din cauza atâtor scrieri academice printate pe banda de jogging a închisorilor. Dupǎ cum spunea un mare filosof român, La noi, marile idei sfârṣesc în derizoriu…

…Se putea ca un avocat să fie lipsit de tact, de precizie, de organizare şi o scriere clară??…Deja îmi începusem preambulul unei piese de teatru ce avea ca protagonist pe un om al legii ce nu-şi putea lua notiţe ṣi nici vorbi de altfel…să fie comedie, sarcasm, tragedie, dramǎ existenţială, agora răsuflată?…meditam eu profund. Cum ar putea personajul meu să întocmească o lucrare, un doctorat, să implementeze o structură, să construiască un discurs, să ţină o pledoarie?
…Cǎci pe un caiet studenţesc nou, impecabil, abordabil, în aşteptare, zăceau litere scâlcite, amorfe, pierdute în neant, în colţuri de minte şi nepăsare…

Un caiet studenţesc nou, impecabil, abordabil…aşteaptă să-i fie scrise foile albe, iar omul meu sfidează legea scrisului, plagiază universul, maltratează literelele, le închide la Piteşti în fenomen, tunde rândurile, sfidează spaţiile goale…

Mă uit tânjind ca de după gratiile exterioare, privesc un amărât de avocat sechestrat în prostie, în tumultul indiferenţei, un orator de baltă şi un scriitor de plagiat…Oare unde-i oglinda potrivită prin care să-i prezic viitorul şi să-i relev chipul?
…Oare unde îi zace oglinda românismului care a dus totul în derizoriu?…

(©Ana Nedelcu/LiterAnART 2016)

pana-calimara-1

Etica şi funcţionarul public în Europa sec. XXI (un curs de democraţie participativǎ)

ABSTRACT

Articolul tratează tema eticii şi a moralei în zilele noastre în domeniul Administraţiei Publice. Sunt puse în opoziţie sistemele administrative românesc şi european, încercând să răspund la întrebarea <Este funcţionarul protejat de lege?> Analiza doreşte să expună asemănările, dar mai ales deosebirile de
tratament ale statelor din cele două dimensiuni, pe de o parte din spaţiul românesc, şi pe de alta, din spaţiul european; cum anume ne aliniem sau nu la contextul european prin referire la actele esenţiale în domeniul administrativ şi din domeniul drepturilor omului. Referirile se extind astfel până la nivel global.

~~~

Pornind de la citatul lui Gandhi, ce atacă în mod subtil o administraţie publică deficitară, şi referindu-ne în primă fază la contextul naţional, putem extrapola ideea către morala aplicată la nivel European.

Etica este parte din ceea ce putem numi OM în adevăratul sens al cuvântului, este ceea ce caracterizează omul în esenţa lui inefabilă, filoso fică. Şi pentru că trebuie să ne referim în primul rând la omul care dă frâu liber scrierii acestor rânduri, Gandhi (1869- 1948) a fost părintele independenţei Indiei şi iniţiatorul mişcărilor de revoltă non-violente (1906-1947). Cu alte cuvinte, este cel mai bun exemplu pe care-l putem expune în materie de etică, morală, filosofie, non-violenţă în contextul subiectului tratat.

‘Filosofia este <reflexia asupra vieţii spiritului> sau ‘o formă particu lară pe care o ia spiritul>.’ Aşa cum afirma C. Noica: ‘filosofie înseamnă orice mare filosofie din oricare timp şi nicidecum o anumită filosofie.’ […] aceasta semnifică c ă în orice demers spiritual care este filosofie, filosofia se poartă pe sine în chip necesar, ca devenire a spiritului care reflectează asupra sieşi, în forme totuşi determinate, peste tot stând la pândă fiinţa. Aşadar, fiinţa este miezul oricărei abordări şi a oricărei situaţii, de aceea este imperios necesar să avem întotdeauna ca punct de reper şi de plecare OMUL.

Morala este un corpus de norme, iar Etica apare ca o disciplină a moralei. Ce facem când morala devine pe zi ce trece o umbră difuză, un strigăt necontenit de disperare, de abandonare din partea omului? În zilele noastre, morala a devenit un concept apus, străin de realitatea ce ne înconjoară, iar etica prea puţin conştientizată la nivel social. Lumea de azi este o lume paralelă, o oglindă nefastă şi deformată, ce ne dezavantajează profund în materie de actori sociali, rolul nostru material pozitiv. Lipsa normelor morale şi evident a disciplinei eticii poate deveni un dezastru planetar foarte curând, dacă nu cumva a şi început…

În materie de Drept, ne lovim la prima vedere de o tehnică normativă juridică, bazată pe reguli stricte, pe legi concret scrise ce trebuie aplicate şi respectate. Raţionamentul logic însă nu poate exista fără etică, fără dimensiunea morală. Justiţia reprezintă dimensiunea managerială, însă fără o dimensiune morală, ea nu poate exista sau nu ar trebui să existe de sine stătătoare. Din păcate, în societatea actuală, şi trebuie întărită ideea, etica este un concept utopic.

articolul integral pe academia.edu aici https://www.academia.edu/20411308/ETICA_SI_FUNCTIONARUL_PUBLIC_IN_EUROPA_SEC._XXI_-_Un_curs_de_Democratie_Participativa

©Ana Nedelcu

 

Un model de Iniţiativă Legislativă în domeniul Educaţiei

Iniţiativă Legislativă privind îmbunătăţirea curriculei şcolare în 11 puncte – nivel liceal

I.                  Motivul emiterii propunerii – descrierea situaţiei actuale

 • Materii şcolare depăşite de realităţile sociale.
 • Neconcordanţa între structura curriculei şi piaţa muncii (dificultăţi în găsirea unui loc demuncă pentru tânăra generaţie).
 • Deficit în exprimarea argumentată apropriei opinii.
 • Rezerve în a participa activ la viaţa comunităţii din care tânărul face parte.
 • Deficit în dezvoltarea unor competenţe de bază ale viitorului adult – extras din structura Europeană YouthPass – certifcatul ce atestă formarea esenţială a tânărului european în cadrul programului de mobilitate şi experienţă profesională Serviciul European de Voluntariat, competenţe stabilite de UE ca fiind parte din programul life-long learning, la care se mai pot adăuga şi altele ->

1.      Comunicare în limba maternăeducation-future

2.      Comunicare în limbă străină

3.      A învăţa cum să înveţi

4.      Competenţe sociale şi civice

5.      Iniţiativă şi antreprenoriat

6.      Conştientizare şi exprimare culturală

 • Deficit în formarea viitorului adult ca individ sănătos din punct de vedere fizic şi mental – ore de sport puţine (o oră pe săptămână), lipsa orelor de nutriţie sănătoasă.
 • Deficit în formarea tânărului ca promotor al prezervării mediului, naturii şi animalelor.
 • Deficit în punerea în practică (laboratoare) a noţiunilor teoretice.
 • Deficit în dezvoltarea creativă a adolescentului – ore insuficiente de arte.
 • Deficit în formarea tânărului pentru viaţa de familie responsabilă şi pentru cunoaşterea propriei anatomii şi sănătăţi.
 • Deficit în formarea unei gândiri sustenabile.

II.               Materii propuse în curricula modernizată|actualizată –

1.     Oratorie/Public Speaking – arta discursului public.

2.     Artă Dramatică şi Simbolism– dezvoltarea capacităţii de aînţelege dincolo de cuvinte, dezvoltarea empatiei şi a umanităţii.

3.     Comunicare şi Leadership – organizare comunitară.

4.     Antreprenoriat – linii directoare în pornirea propriei afaceri pentru o economie durabilă.

5.     Sport şi Nutriţie – educaţie pentru sănătate (zilnic).

6.     Protecţia Mediului, a Naturii şi a Animalelor – abordare sustenabilă.

7.     Laborator– punerea în practică a noţiunilor teoretice (fizică, chimie).

8.     Arte– muzică, desen, sculptură, artizanat, scriere creativă etc.

9.     Educaţie sexuală – planning individual şi familial.

10.  Dialog intercultural în context European – a înţelege şi trăi activ diversitatea culturală.

11. Istorie şi legislaţie Europeană – înţelegerea aprofundată a contextului european din care şi România face parte

III.            Măsuri de implementare –

Există două posibilităţi –

 1. Pe termen scurt – pentru o implementare imediată, se poate apela la experţi din alte domenii (pe lângă profesorii deja existenţi în şcoli) – traineri aparţinând diferitelor ONG-uri specializate şi companii , manageri şi antreprenori de succes, nutriţionişti, muncitori sociali, artişti, medici şi asistenţi, străini cu poveşti de succes dezvoltate în România – care să susţină un nr. de ore săptămânal, să fie invitaţi speciali în cadrul anumitor ore de curs.

Propunem ca specialiştii mai sus menţionaţi să ia parte la modernizarea curriculei ca persoane remunerate.

 1. Pe termen lung – organizarea unor cursuri de specializare pentru profesori, cu traineri specializaţi în educaţie contemporană, aliniată la standarde europene.

IV.            Posibile rezultate – impact social –

 • Îmbunătăţirea canalelor de comunicare între cetăţeni şi instituţii.
 • Creşterea responsabilităţii individuale sau de grup în cadrul comunităţii – soluţii optime pentru diverse probleme locale.
 • Dezvoltarea unei economii durabile prin intermediul micului antreprenor.
 • Responsabilitate pentru sănătatea proprie şi a comunităţii.
 • Un mediu curat şi pentru generaţiile următoare.
 • Promovarea tradiţiei adaptată în context multicultural.
 • Înţelegerea muncii voluntare ca dezvoltarea comunităţii dar şi ca dezvoltare personală.

Propunerile de mai sus nu sunt menite a încărca curricula şcolară, ci dimpotrivă, a înlocui subiectele învechite cu noi conţinuturi, în viziune contemporană, europeană. Astfel, sistemul educaţional românesc va putea intra în circuitul European al unui învăţământ de calitate, în centrul căruia să se afle tânărul şi nevoile lui, dar şi nevoile societăţii.

Prin bunăvoinţa tuturor actorilor implicaţi în sistemul educaţional şi prin adaptare, aceste propuneri pot fi extinse şi la celelalte niveluri şcolare pre-universitare – primar, gimnazial.

Iniţiatori

 • Ana Nedelcu – filolog/scriitor, trainer, expert în studii Europene, artist
 • Gabriela Nedelcu – profesor limba Engleză – nivel liceal

(acesta este un model de schimbare a curriculei în sistemul educaţional din România propus în decembrie 2013 în cadrul unui concurs lansat la nivel naţional de către Camera Deputaţilor)

11 Reasons Why You Should See the World

In this wonderful journey towards our self-discovery, we can visionary explore the true meaning of movement, inside and outside – what is it and why is it necessary?

Movement is what we are. Conscious external and inner movement guide us all along our lives and give us the impulse to harmoniously go through this existence.

Movement is creating a unique drawing in the air – weight transfer, counter balance, rolling, falling, hanging and lifting us and the environment…just like in a beautiful jam of the contact improvisation dance technique.

Throughout movement, bodies are exploring the space around them, the space between them, each individual`s inside and outside space and make an extraordinary exchange of feelings and impressions with the environment.

Movement is a journey that offers us the most beautiful views of the inside thought, strength and control.

Body and environment become one in this explorable field…two different roads are daring to blend…to meet ‘otherness’…to grab hands and start the same journey…

My personal experience as well as the inner impulse towards untouched and unseen places have made me think about some possible answers to the question “Why should I see the world in this life?”

Here are 11 Reasons Why You Should See the World

1. Physical mobility and healingsee-the-world_OMTimes_bigstock-Image-of-earth-planet-on-hand-44571049

Our bodies are made for movement as I already mentioned. If we get stuck in our comfortable zone and choose a sedentary life, our body will get intoxicated and will suffer tremendously of different illnesses on muscle, bones, heart, brains etc. So, let`s lift us up, do sports or walk a lot and prepare that brain for long distances walks towards …maybe around the globe.

At some point in your life, your body and spirit will thank you for this choice!

2. Psychological mobility and healing

As individuals, we experience the concept of mobility as own development, personal experience or for resolving internal issues. This is why it is crucial that we understand this psychological dimension. Why is it necessary for our brain to travel together with our feet (for most people there is no relation between them)? Is it probably because we can actually resolve our internal issues? Are we able to experience a personal openness? Remember the most common advice any spiritual trainer would give you? –> when you experience depression of any kind, just go for a walk! … I thought so…

From my experience, taking long walks alone is the antidote for any negative feelings or thoughts, giving instead air, breathing, nature…the outdoors giving you that stimulus for being creative…extremely creative! Any spiritual seeker cannot practically hide from a long journey, preferably on foot and alone because the result will be perceived automatically astonishing.

Our brain needs privacy for relaxing, meditating, visioning, rethinking …

Which route from this world would you first take?

3. Breaking the chains (probably the most important for self-empowerment)

There is a famous quote that says those who do not move, do not notice their chains. (Rose Luxemburg). Nothing more truthful than that. Why? Because throughout our lives, we get attached – of things, places, emotions and people. This is a subconscious process that is killing us day by day if we are not aware. There is even the dreadful aspect of it – as time goes by, we tend to master this sweet endurance of being attached of someone or something. Our psychic is deeply destroyed because this zone is so comfortable that is actually not desired to be broken…and the chains are not felt at all.

As the quote says, is when we start moving that we notice the prison we have been living in and we finally start breaking those unbearable chains. We break free, we clear away our fear.

Get out there and find yourself, rebuild yourself into the person you really are! You are going to be amazed of your own results!

4. Knowledge and understanding

Beyond our spiritual awakening, seeing the world is an opportunity to enlarge our general knowledge. Of course, it needs a power of observation and analysis. Once we awake our curiosity about this world and the sense of observation upon everything that is happening near us, it is practically impossible not to make a travel possible. Knowledge is not enough without understanding the world. Why is so different here? Why are people acting this way? What is the history of this place? These are questions that arise no matter what, if we are always looking for answers.

What is your today`s curiosity?

5. Meeting new people and places –> a multicultural dialogue

Along our journey, we meet people from every corner of the world. What can be more beautiful or exciting? New geographies, new cultures and civilizations, cuisines, architectures, music and dances…new people and languages! Oh, and how much can we learn from this!!! We discover ourselves and the others just by looking into this two faced mirror and observing…that mobility means diversity, which is change and newness, which is finding solutions. Solutions fix problems.

What is your change for today?

6. Social engagement

At the universal level, we are interconnected. We are a giant cobweb with cause and effect at global level. We are brothers and we mirror each other…therefore, we are responsible for each re/action we are taking.

When we seek for spiritual enlightenment and sustainable alternatives, we certainly have an eager to make a contribution to our lives and spread the knowledge around.

When we choose to travel around the world, it is not only because of self-pleasure, but because we are taking with us this commitment of having a contribution to the world`s proper development and we get the opportunity to make a difference together with the individuals we meet. The best ideas and initiatives come from various life approaches and experiences. We end up being more tolerant, assertive and some great listeners.

As individuals, we form ourselves in the society, we draw our personalities, we try to make the best of us. This journey across the world may occur after a bad experience, an unjustified behavior, a romantic failure, a social dishonesty or just for the improvement of self and the world. The beauty of it is to make this journey all at once, but is probably more difficult for each of us. Therefore, this beauty can be experienced in stages by traveling for volunteering, internships, jobs, vacations, taking the road towards other cities etc. The important aspect here is to assume this mental ancestral role of a nomad and be open to change.

But a lifetime plan is to actually become a globe-trotter!

7. Practicing our lives

Our educational background is more or less focused on theory, the practical aspect being left aside most of the times. So, how are we prepared for living? We get only prepared for surviving. To live is different and is wonderful as long as we know the practice. Even if books are an alternative for `seeing the world`, there is no comparison to actually get on the field and do it, get your feet and hands dirty, play like a child in the mud and enjoy the moment. This is practice!

Get out there and reclaim your playground, the place where everything really happens!

8. An Eco – promoter

When you decide you need to see the world, you get informed before. It`s a must! So, get a map, think of a route, call your friends for tips and even for a walk if you feel like it, gather the things you need and read about the most important aspects for being a 100% eco world tourist. Among them, encourage local economy -> eat local dishes, give a hand in people`s gardens, plant trees, get involved in local initiatives, use a local guide, avoid overusing local resources etc.

Be sustainable!

9. Great results and self-respect

When we set our body and mind to do the work, when we acquire the knowledge and get to be tolerant, when we are open for curiosity and risk, when we get socially engaged and practice on the field, we enormously grow. Hence, the results can never occupy less than endless written pages concluded in two words -> spiritual awakening.

10. It`s your duty!   

It is your spiritual duty as a human being to be able to see the world as long as you experience a life on this planet. It is your obligation in front of your own self, first because you have to `meet` the cobweb as part of it, secondly because you enrich your body, mind and soul and thirdly because this process comes with an answer to the existential question Why am I here on Earth?

And last but not least, you educate, you share information, you inspire, you shift perspective!

11. Life Ambassador

Curiosity, willingness, courage and a sense of madness is what it takes to see the world and make a difference! You become an ambassador of life itself!

Start meditating on this, begin a plan and write a date in your agenda! You won`t regret it!

You are welcome to add reasons from your own experience and discuss them here!

(©LiterAnART February 2014-originally posted here http://omtimes.com/2014/02/11-reasons-see-the-world/)

Previous Older Entries