Un model de Iniţiativă Legislativă în domeniul Educaţiei

Iniţiativă Legislativă privind îmbunătăţirea curriculei şcolare în 11 puncte – nivel liceal

I.                  Motivul emiterii propunerii – descrierea situaţiei actuale

 • Materii şcolare depăşite de realităţile sociale.
 • Neconcordanţa între structura curriculei şi piaţa muncii (dificultăţi în găsirea unui loc demuncă pentru tânăra generaţie).
 • Deficit în exprimarea argumentată apropriei opinii.
 • Rezerve în a participa activ la viaţa comunităţii din care tânărul face parte.
 • Deficit în dezvoltarea unor competenţe de bază ale viitorului adult – extras din structura Europeană YouthPass – certifcatul ce atestă formarea esenţială a tânărului european în cadrul programului de mobilitate şi experienţă profesională Serviciul European de Voluntariat, competenţe stabilite de UE ca fiind parte din programul life-long learning, la care se mai pot adăuga şi altele ->

1.      Comunicare în limba maternăeducation-future

2.      Comunicare în limbă străină

3.      A învăţa cum să înveţi

4.      Competenţe sociale şi civice

5.      Iniţiativă şi antreprenoriat

6.      Conştientizare şi exprimare culturală

 • Deficit în formarea viitorului adult ca individ sănătos din punct de vedere fizic şi mental – ore de sport puţine (o oră pe săptămână), lipsa orelor de nutriţie sănătoasă.
 • Deficit în formarea tânărului ca promotor al prezervării mediului, naturii şi animalelor.
 • Deficit în punerea în practică (laboratoare) a noţiunilor teoretice.
 • Deficit în dezvoltarea creativă a adolescentului – ore insuficiente de arte.
 • Deficit în formarea tânărului pentru viaţa de familie responsabilă şi pentru cunoaşterea propriei anatomii şi sănătăţi.
 • Deficit în formarea unei gândiri sustenabile.

II.               Materii propuse în curricula modernizată|actualizată –

1.     Oratorie/Public Speaking – arta discursului public.

2.     Artă Dramatică şi Simbolism– dezvoltarea capacităţii de aînţelege dincolo de cuvinte, dezvoltarea empatiei şi a umanităţii.

3.     Comunicare şi Leadership – organizare comunitară.

4.     Antreprenoriat – linii directoare în pornirea propriei afaceri pentru o economie durabilă.

5.     Sport şi Nutriţie – educaţie pentru sănătate (zilnic).

6.     Protecţia Mediului, a Naturii şi a Animalelor – abordare sustenabilă.

7.     Laborator– punerea în practică a noţiunilor teoretice (fizică, chimie).

8.     Arte– muzică, desen, sculptură, artizanat, scriere creativă etc.

9.     Educaţie sexuală – planning individual şi familial.

10.  Dialog intercultural în context European – a înţelege şi trăi activ diversitatea culturală.

11. Istorie şi legislaţie Europeană – înţelegerea aprofundată a contextului european din care şi România face parte

III.            Măsuri de implementare –

Există două posibilităţi –

 1. Pe termen scurt – pentru o implementare imediată, se poate apela la experţi din alte domenii (pe lângă profesorii deja existenţi în şcoli) – traineri aparţinând diferitelor ONG-uri specializate şi companii , manageri şi antreprenori de succes, nutriţionişti, muncitori sociali, artişti, medici şi asistenţi, străini cu poveşti de succes dezvoltate în România – care să susţină un nr. de ore săptămânal, să fie invitaţi speciali în cadrul anumitor ore de curs.

Propunem ca specialiştii mai sus menţionaţi să ia parte la modernizarea curriculei ca persoane remunerate.

 1. Pe termen lung – organizarea unor cursuri de specializare pentru profesori, cu traineri specializaţi în educaţie contemporană, aliniată la standarde europene.

IV.            Posibile rezultate – impact social –

 • Îmbunătăţirea canalelor de comunicare între cetăţeni şi instituţii.
 • Creşterea responsabilităţii individuale sau de grup în cadrul comunităţii – soluţii optime pentru diverse probleme locale.
 • Dezvoltarea unei economii durabile prin intermediul micului antreprenor.
 • Responsabilitate pentru sănătatea proprie şi a comunităţii.
 • Un mediu curat şi pentru generaţiile următoare.
 • Promovarea tradiţiei adaptată în context multicultural.
 • Înţelegerea muncii voluntare ca dezvoltarea comunităţii dar şi ca dezvoltare personală.

Propunerile de mai sus nu sunt menite a încărca curricula şcolară, ci dimpotrivă, a înlocui subiectele învechite cu noi conţinuturi, în viziune contemporană, europeană. Astfel, sistemul educaţional românesc va putea intra în circuitul European al unui învăţământ de calitate, în centrul căruia să se afle tânărul şi nevoile lui, dar şi nevoile societăţii.

Prin bunăvoinţa tuturor actorilor implicaţi în sistemul educaţional şi prin adaptare, aceste propuneri pot fi extinse şi la celelalte niveluri şcolare pre-universitare – primar, gimnazial.

Iniţiatori

 • Ana Nedelcu – filolog/scriitor, trainer, expert în studii Europene, artist
 • Gabriela Nedelcu – profesor limba Engleză – nivel liceal

(acesta este un model de schimbare a curriculei în sistemul educaţional din România propus în decembrie 2013 în cadrul unui concurs lansat la nivel naţional de către Camera Deputaţilor)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s