Etica şi funcţionarul public în Europa sec. XXI (un curs de democraţie participativǎ)

ABSTRACT

Articolul tratează tema eticii şi a moralei în zilele noastre în domeniul Administraţiei Publice. Sunt puse în opoziţie sistemele administrative românesc şi european, încercând să răspund la întrebarea <Este funcţionarul protejat de lege?> Analiza doreşte să expună asemănările, dar mai ales deosebirile de
tratament ale statelor din cele două dimensiuni, pe de o parte din spaţiul românesc, şi pe de alta, din spaţiul european; cum anume ne aliniem sau nu la contextul european prin referire la actele esenţiale în domeniul administrativ şi din domeniul drepturilor omului. Referirile se extind astfel până la nivel global.

~~~

Pornind de la citatul lui Gandhi, ce atacă în mod subtil o administraţie publică deficitară, şi referindu-ne în primă fază la contextul naţional, putem extrapola ideea către morala aplicată la nivel European.

Etica este parte din ceea ce putem numi OM în adevăratul sens al cuvântului, este ceea ce caracterizează omul în esenţa lui inefabilă, filoso fică. Şi pentru că trebuie să ne referim în primul rând la omul care dă frâu liber scrierii acestor rânduri, Gandhi (1869- 1948) a fost părintele independenţei Indiei şi iniţiatorul mişcărilor de revoltă non-violente (1906-1947). Cu alte cuvinte, este cel mai bun exemplu pe care-l putem expune în materie de etică, morală, filosofie, non-violenţă în contextul subiectului tratat.

‘Filosofia este <reflexia asupra vieţii spiritului> sau ‘o formă particu lară pe care o ia spiritul>.’ Aşa cum afirma C. Noica: ‘filosofie înseamnă orice mare filosofie din oricare timp şi nicidecum o anumită filosofie.’ […] aceasta semnifică c ă în orice demers spiritual care este filosofie, filosofia se poartă pe sine în chip necesar, ca devenire a spiritului care reflectează asupra sieşi, în forme totuşi determinate, peste tot stând la pândă fiinţa. Aşadar, fiinţa este miezul oricărei abordări şi a oricărei situaţii, de aceea este imperios necesar să avem întotdeauna ca punct de reper şi de plecare OMUL.

Morala este un corpus de norme, iar Etica apare ca o disciplină a moralei. Ce facem când morala devine pe zi ce trece o umbră difuză, un strigăt necontenit de disperare, de abandonare din partea omului? În zilele noastre, morala a devenit un concept apus, străin de realitatea ce ne înconjoară, iar etica prea puţin conştientizată la nivel social. Lumea de azi este o lume paralelă, o oglindă nefastă şi deformată, ce ne dezavantajează profund în materie de actori sociali, rolul nostru material pozitiv. Lipsa normelor morale şi evident a disciplinei eticii poate deveni un dezastru planetar foarte curând, dacă nu cumva a şi început…

În materie de Drept, ne lovim la prima vedere de o tehnică normativă juridică, bazată pe reguli stricte, pe legi concret scrise ce trebuie aplicate şi respectate. Raţionamentul logic însă nu poate exista fără etică, fără dimensiunea morală. Justiţia reprezintă dimensiunea managerială, însă fără o dimensiune morală, ea nu poate exista sau nu ar trebui să existe de sine stătătoare. Din păcate, în societatea actuală, şi trebuie întărită ideea, etica este un concept utopic.

articolul integral pe academia.edu aici https://www.academia.edu/20411308/ETICA_SI_FUNCTIONARUL_PUBLIC_IN_EUROPA_SEC._XXI_-_Un_curs_de_Democratie_Participativa

©Ana Nedelcu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s