Apel pentru contribuţii în Antologie jurnalistico-literarǎ

INVITAŢIE
Editura EXPLORATOR Ploieşti are deosebita plǎcere de a vǎ invita sǎ contribuiţi în cadrul noii Antologii cu titlul Jurnal de Cǎlǎtorie.
Apelul este deschis tuturor scriitorilor debutaţi şi nedebutaţi, pasionaţilor de cǎlǎtorii ṣi scriere literară ṣi jurnalisticǎ, indiferent de vârstă.
Tema prezentei antologii este menitǎ sǎ invite pasionaţii de cǎlǎtorie sǎ-ṣi împǎrtǎṣeascǎ poveṣtile insolite de pe meleagurile natale sau drumuri strǎine de la cele mai apropiate pânǎ la cele mai îndepǎrtate. Relatǎrile pot fi sub formǎ de prozǎ sau poem.
Dorim astfel sǎ promovǎm/încurajǎm:
  • Creativitatea ṣi rolul sǎu în estetica relatǎrii jurnalistico-literare descriptive
  • Rolul cǎlǎtoriei cǎtre sine raportatǎ la cea în afara sinelui
  • Rolul ieṣirii din zona de confort prin cele trei elemente-cheie ale unei cǎlǎtorii –> a cunoaṣte oameni noi, locuri ṣi culturi noi ṣi a te dezvolta personal prin interacţiune directǎ
  • Rolul turismului la nivel mondial
NOTĂ – Materialul creator nu are voie să includă limbaj licenţios sau expresii vulgare!
Condiţii de participare:
– fiecare autor are la dispoziţie un maxim de 12 pagini pentru creaţia sa (inclusiv prezentarea de autor de o paginǎ)
– materialul se va realiza în format A5, cu font Times New Roman 12, cu diacritice, la un rând
materialul poate fi însoţit de o singura pozǎ color care sǎ reprezinte creaţia
– fiecǎrui antologat îi va reveni un nr. de 10 antologii
– se percepe o taxǎ fixǎ pentru fiecare autor de 150 RON (taxa include livrarea coletelor prin curier)
Proiectul literar împreunǎ cu antologiile publicate se vor bucura de participare ṣi promovare în cadrul unor evenimente de gen, târguri de carte ṣi educaţionale din ţarǎ în anul 2016.
Materialele se trimit cǎtre Ana Nedelcu, pe adresa anartivism@gmail.com ṣi trebuie sǎ conţinǎ ->
1. Manuscris (prezentare autor + creaţie)
2. Fotografie autor
3. Fotografie reprezentativǎ pentru text
4. Declaraţie de autenticitate a lucrǎrii propuse
ATENTIE !!!
1. Datele de contact se trimit NUMAI dupǎ strângerea tuturor materialelor primite ṣi acceptate pânǎ la data limitǎ!
2. Plata taxei se va face în contul editurii NUMAI dupǎ strângerea tuturor materialelor primite ṣi acceptate pânǎ la data limitǎ!
Coordonator Antologie -> Ana Nedelcu filolog/poetǎ/scriitoare, Ana scrie încă din 2005 proza şi poezie, atât în limba românǎ cât şi în limbile engleză, spaniolă şi franceză. Face parte din numeroase antologii în ţară şi în străinătate (SUA, Canada, Australia, India) şi scrie articole de dezvoltare personală şi pe teme de lifestyle, societate şi politici Europene în mediul online şi print. Şi-a dezvoltat tehnica de scriere atât prin propria experienţă şi practică, cât şi prin participarea în cadrul unor ateliere, cursuri şi training-uri în domeniu, în ţară şi în străinătate, ulterior iniţiind şi coordonând la nivel local ateliere de scriere creativă pentru tineri şi adulţi. A semnat câteva recenzii ale unor cǎrţi din domenii diferite de activitate. Face parte din grupul jurnalistic European OneEurope. Este iniţiatoarea ṣi coodonatoarea grupului literar online ”Litera pe Ritm”. Antologator şi grafician al antologiilor “Voci Feminine’’ 2015 (ed. Inspirescu Satu Mare) ṣi ”Cuplul, în cǎutarea paradisului pierdut” 2016 (ed. Karta Graphic Ploieṣti). Din 2016, reprezintǎ în România Asociaţia „World Poetry Canada& International”.
Termenul limitǎ pentru trimiterea materialelor este 4 MAI 2016.
Vǎ mulţumim ṣi vǎ aṣteptǎm cu drag!

Împlinirea ta ca om se va dovedi a fi o călătorie, nu o destinaţie.

editura-explorator-srl(Dwight D. Eisenhower)P1110016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s