Actual(ly)

ziduri de fier construit-am în cale
că să nu mai ieşim prin nicio gură de vale
zidit-am în forţă straturi în mii
acum le dăm jos să le călim de vii.
oamenii vin în cohorte atrag
arme din fum în a năpusti acest vag
colţ de umbră din minţi
să vină oamenii să rupă-n profani şi-n sfinţi
asfalturile goale de conţinut
cu sufletele-n cor zic “zis şi făcut”.
trecut-am poduri în şoşoni încâlciţi
construind noi forme şi dărâmând vădit
tot ce nu mai e actual în contemporan
să păşim noi şi noi în Uman.

©LiterAnART-01/02/2017
~~~
“…walls come crumbling down…”
Gif – original art by Daniel Arsham ~ “Wall Excavation” installation, a large-scale, architecturally responsive installation in which the artist has carved into a repeated series of faux-concrete walls. http://www.scadmoa.org/art/exhibitions/2016/daniel-arsham-sculpture

tumblr_od3ywjqww31txeruoo1_r1_500

Advertisements

Add 2 your Cart/Achizitii literare

(English bellow)

In 2016 am avut onoarea de a aparea in doua antologii literare internationale din SUA – “Voices of the World” si “Why Poetry matters”.
Pentru pasionatii de lirica in limba engleza adunata din toate colturile lumii, puteti comanda cartile (ebook sau print) urmand linkurile de mai jos.
Lectura placuta!

http://www.lulu.com/shop/lena-kovadlo/voices-of-the-world-a-poetry-anthology/paperback/product-22663810.html
http://www.realisticpoetry.com/poetry-anthology
~~~
(en)
In 2016, I had the honor to be part of two international anthologies – “Voices of the World” (edited by the wonderful US Lena Kavadlo) & “Why Poetry matters” (by the great US Realistic Poetry International).
If you are pasionate about literature gathered from all over the world, you are invited to aquire these wonderful poetry books (ebook or print) by following the links:
http://www.lulu.com/shop/lena-kovadlo/voices-of-the-world-a-poetry-anthology/paperback/product-22663810.html
http://www.realisticpoetry.com/poetry-anthology
Have a happy reading and a Happy New Year!

product_thumbnail-php     aaeaaqaaaaaaaallaaaajdc3zwyymzu5ltc5mgqtndezyi04zmzmlwmzyjdjzgjlmzy1mw

RECENZIE ~ “Cioburi de iubire”

…de Maria Pană

Un complex de imagini poetice ce te îndeamnă la meditaţie despre viaţǎ, sine, univers şi condiţia omului pe pământ. Aceasta poate fi descrierea pe scurt a creaţiei literare aparţinând d-nei Maria Pană, o poetă “de cursă lungă” ce a decis să aştearnă pe hârtie viziunea sa de viaţă, complexul poetic ce traduce percepţiile întregii existenţe personale.

Scriitura de faţă a doamnei Pană este una clasicǎ, o poezie “cuminte” de o muzicalitate des întâlnitǎ, cunoscută auzului, smulsă din momente ale istoriei secolelor. De cum începem lectura acestui volum, suntem “loviţi” de o dinamică aparte a unei iubiritragedii, o iubire pierdutǎ, un regret profund, o dorinţă de nestăvilit, o amintire a unei vieţi apuse (,,…Dar drumul e pustiu, hain poştaş/Şi plec în suflet cu păreri de rău…”).

Imaginile iubirii, a dragostei şi a celui drag apar ca un bumerang de tristeţi implacabile din care nu ne rămâne decât să extragem esenţa pozitivă, transmutarea benefică a imaginii unei vieţi sumbre, a unui ,,…cimitir mi-e sufletul/De doruri ne-mpletite,/De ce să figurezi şi tu,/În el prinde morminte.”

Iubind, omul poate pica în deznădejdea firii, în patima unui eros înţeles greşit, ce parcă rupe din rădăcini frumuseţea şi puritatea acestui sentiment dominant de…dor (,,Spre tine vrea năvalnic dor/Din pieptul meu să scape”).P1210199

Iubirea pierdută este percepută ca un drum anevoios al vieţii, înnegurat de umbre, de o mie şi una dezamăgiri, de haosul interior ce dominǎ neîmplinirea reciprocă a dragostei eterne (,,Ieri, ţi-a bătut la poartǎ un drumeţ/Să-ţi spună ce dorea, el n-avea glas.”). Drumeţul, călătorul sunt metamorfoze ale iubirii fără de glas, un popas mut, clădit în adâncurile sufletului şi în centrul inimii. De ce iubirea n-are sunet, n-are vorbǎ, când ar putea răcni de furie, de pasiune, când ar putea ţipa versurile propriei lumi? Este o întrebare pe care trebuie să ne-o adresǎm în călătoria printre aceste versuri.

În viziunea d-nei Maria Pană, iubirea poate exista numai în eternitatea divinităţii (,,Apoi, urcuşu-i tot mai greu,/Iubirea este floare rară,/Nu-i nici aiurea, nici în ţară./Ci, poate doar la Dumnezeu.”). Altfel, iubirea este atât de greu de manifestat, înfǎţiṣându-ni-se ca un copil timid, un fugar implorând…,,Lasă-mă te rog să te iubesc”.

Călătoria sentimentului unic al iubirii este atât o curiozitate, o candoare, însă poate fi şi o deziluzie, un episod efemer, o sânzianǎ ce apare şi dispare ademenind nebunul îndrăgostit întru pierzanie. Unde se aflǎ călătorul nostru în momentele de popas? Dar în momentele de freamăt al şinelor pe sol?… (,,Gara-nseamnă o-ntâlnire/Cu cel drag sau o iubită,/Înseamnă şi despărţire,/Dar şi-o veşnică ispită.”)

Tragismul acestei scriituri transpare în sarcasm, într-un comic în lacrimi, unde atât poeta cât şi cititorul sunt nevoiţi să să aşeze la o masă a tăcerii, într-o gară pustie întrebânduse prin semne “de ce aşa?”

Într-un dialog mai profund, tristeţile vieţii ce se traduc în aceste versuri sunt “cosmetizate” de câte o rază de speranţă târzie, cu o floare de primăvarǎ sau cu o ploaie de vară, scurtă, îmbietoare şi caldă (,,Aş vrea să mă prefac în floare,/În curtea ta să mă sădeşti,…/Aş vrea să mă prefac în floare,/Să-ţi cresc la geam şi pe poteci,…/Aş vrea să mă prefac în floare,/Să-ţi cresc gingaşă lângă prag,…/Aş vrea să mă prefac în floare,/Brodată pe cămaşa ta,…”), un zâmbet suav prefăcut în dorinţa perpetuǎ de a fi alături de iubirea pierdută.

Poeta este într-o continuă căutare a identităţii proprii ṣi a iubirii, atribuind poveṣti păsărilor (,,Printre crengi şi rămurele,/Şi-a făcut un cuib firav,/Un cuplu de turturele…”), animalelor, necuvântătoarelor, anotimpurilor, cu precădere toamnei cele ruginii, melancolice ce aruncǎ îndrăgostiţii într-un abis fără de ieşire ṣi speranţe deşarte, ploioase, reci şi ruginite (,,Toamna vieţii plouă-ntr-una/Cu regrete şi poveri,/Gonind una câte una/Bucuriile de ieri.”) Întâlnim un număr semnificativ de poezii dedicate anotimpului muribund în viziunea d-nei Maria Până, ,,trista şi eterna toamna” (,,Venit-a iarăşi toamna prea curând,/Cu veşnicu-i şi dezolant tablou,/Cu zile mohorâte, nori plângând,/Şi vechi melancolii cu trist ecou.”)

Spre finalul lecturii noastre, sesizǎm o adiere de speranţă mistificată în iarna ce pare că este mai agreatǎ de poetǎ, aducând cu sine ,,În cuptor…mere coapte,/Prichindeii obosiţi,/Moţăie cu nasu-n lapte,/În sfârşit, sunt potoliţi.”. O imagine ce reflectǎ o iarnă pe uliţa lui Alecsandri, cu clinchete de copii şi albul ce-ţi luminează sufletul.

Călătoria noastră prin tunelul vieţii este spulberat de “reflecţiile” poetei ce aduc bătrâneţea în calea popasului iernii (,,Mă strânge iarna vieţii ca p-un sloi/Şi cum trecut-au anii chiar nu ştiu./În van mă cheamă doruri înapoi,/Că-n suflet lupii urlă a pustiu.”). Imaginea lupilor în iarnǎ precum mesageri ai morţii, stǎ în opoziţie cu cea a lupilor reali, jucǎtori ai unei ierni vesele, lupi ce adorǎ zăpada în freamǎtul stelelor înceţoşate.

Cioburi de iubire, titlul volumul de faţă, se regăseşte şi în poezia ce încununează scriitura d-nei Maria Pană, prin versuri ce îmbinǎ imaginea pozitivă a iubirii (,,E primăvară iarăși în păduri/Și păsări ciripesc prin lăstăriș./Din soare vrei iubirea iar s-o furi,/Serotonina crește pe furiș.”) cu cea negativă, cu vise deşarte, cu un timp ce se scurge mult prea repede, cu viaţa răpusă de implacabilul destin (,,Finalul ne arată crud și clar,/Că-n viață și în mâini doar cioburi strângi./La urmă toate au un gust amar,/Căci pe destin, nicicând n-ai să-l înfrângi.”)

Un volum de poezie ce poate ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă asupra viziunii vieţii, a alegerii ochiului ce priveşte neîncetat în interiorul omului, viziunea sa proprie asupra existenţei. Un volum de poezie ce te pune pe gânduri şi îţi ridică întrebări – Este viaţa atât de neagră sau poate fi şi altceva decât o înşiruire de evenimente sumbre? Este omul un neputincios în faţa destinului sau destinul este însuşi alegerea omului? Este iubirea un blestem pentru om sau reprezintă de fapt o celebrare a vieţii pe pământ? Cine eşti tu? Dar cel de lângă tine? … Întrebări la care fiecare trebuie să mediteze în urma acestei lecturi şi poate să devinǎ curios a descoperi şi altă latură a existenţei, latura ei magnifică.

Prefaţǎ de Ana-Lucreţia Nedelcu –
scriitoare, antologator, reprezentant în România al World Poetry Canada & International

articol lansare@http://promovamprahova.ro/cioburi-de-iubire-lansare-de-carte-la-biblioteca-judeteana-nicolae-iorga-ploiesti/

Apel pentru contribuţii în Antologie jurnalistico-literarǎ

INVITAŢIE
Editura EXPLORATOR Ploieşti are deosebita plǎcere de a vǎ invita sǎ contribuiţi în cadrul noii Antologii cu titlul Jurnal de Cǎlǎtorie.
Apelul este deschis tuturor scriitorilor debutaţi şi nedebutaţi, pasionaţilor de cǎlǎtorii ṣi scriere literară ṣi jurnalisticǎ, indiferent de vârstă.
Tema prezentei antologii este menitǎ sǎ invite pasionaţii de cǎlǎtorie sǎ-ṣi împǎrtǎṣeascǎ poveṣtile insolite de pe meleagurile natale sau drumuri strǎine de la cele mai apropiate pânǎ la cele mai îndepǎrtate. Relatǎrile pot fi sub formǎ de prozǎ sau poem.
Dorim astfel sǎ promovǎm/încurajǎm:
  • Creativitatea ṣi rolul sǎu în estetica relatǎrii jurnalistico-literare descriptive
  • Rolul cǎlǎtoriei cǎtre sine raportatǎ la cea în afara sinelui
  • Rolul ieṣirii din zona de confort prin cele trei elemente-cheie ale unei cǎlǎtorii –> a cunoaṣte oameni noi, locuri ṣi culturi noi ṣi a te dezvolta personal prin interacţiune directǎ
  • Rolul turismului la nivel mondial
NOTĂ – Materialul creator nu are voie să includă limbaj licenţios sau expresii vulgare!
Condiţii de participare:
– fiecare autor are la dispoziţie un maxim de 12 pagini pentru creaţia sa (inclusiv prezentarea de autor de o paginǎ)
– materialul se va realiza în format A5, cu font Times New Roman 12, cu diacritice, la un rând
materialul poate fi însoţit de o singura pozǎ color care sǎ reprezinte creaţia
– fiecǎrui antologat îi va reveni un nr. de 10 antologii
– se percepe o taxǎ fixǎ pentru fiecare autor de 150 RON (taxa include livrarea coletelor prin curier)
Proiectul literar împreunǎ cu antologiile publicate se vor bucura de participare ṣi promovare în cadrul unor evenimente de gen, târguri de carte ṣi educaţionale din ţarǎ în anul 2016.
Materialele se trimit cǎtre Ana Nedelcu, pe adresa anartivism@gmail.com ṣi trebuie sǎ conţinǎ ->
1. Manuscris (prezentare autor + creaţie)
2. Fotografie autor
3. Fotografie reprezentativǎ pentru text
4. Declaraţie de autenticitate a lucrǎrii propuse
ATENTIE !!!
1. Datele de contact se trimit NUMAI dupǎ strângerea tuturor materialelor primite ṣi acceptate pânǎ la data limitǎ!
2. Plata taxei se va face în contul editurii NUMAI dupǎ strângerea tuturor materialelor primite ṣi acceptate pânǎ la data limitǎ!
Coordonator Antologie -> Ana Nedelcu filolog/poetǎ/scriitoare, Ana scrie încă din 2005 proza şi poezie, atât în limba românǎ cât şi în limbile engleză, spaniolă şi franceză. Face parte din numeroase antologii în ţară şi în străinătate (SUA, Canada, Australia, India) şi scrie articole de dezvoltare personală şi pe teme de lifestyle, societate şi politici Europene în mediul online şi print. Şi-a dezvoltat tehnica de scriere atât prin propria experienţă şi practică, cât şi prin participarea în cadrul unor ateliere, cursuri şi training-uri în domeniu, în ţară şi în străinătate, ulterior iniţiind şi coordonând la nivel local ateliere de scriere creativă pentru tineri şi adulţi. A semnat câteva recenzii ale unor cǎrţi din domenii diferite de activitate. Face parte din grupul jurnalistic European OneEurope. Este iniţiatoarea ṣi coodonatoarea grupului literar online ”Litera pe Ritm”. Antologator şi grafician al antologiilor “Voci Feminine’’ 2015 (ed. Inspirescu Satu Mare) ṣi ”Cuplul, în cǎutarea paradisului pierdut” 2016 (ed. Karta Graphic Ploieṣti). Din 2016, reprezintǎ în România Asociaţia „World Poetry Canada& International”.
Termenul limitǎ pentru trimiterea materialelor este 4 MAI 2016.
Vǎ mulţumim ṣi vǎ aṣteptǎm cu drag!

Împlinirea ta ca om se va dovedi a fi o călătorie, nu o destinaţie.

editura-explorator-srl(Dwight D. Eisenhower)P1110016

Anticaffe de Creatie Literara

Începând cu luna Aprilie, demarǎm cursul inedit de scriere creativǎ ce se va desfǎṣura pe o perioada de 10 întâlniri a câte douǎ ore cu o frecvenţǎ bilunarǎ (datele cursurilor vor fi anunţate la începutul fiecǎrei luni).

Cursul este dedicat tinerilor ṣi adulţilor pasionaţi de literaturǎ ṣi arta scrisului, fie cǎ aţi exploatat sau nu pânǎ acum aceastǎ sferǎ creativǎ.

Aprilie începe cu un curs introductiv în Scrierea Creativǎ – Ce este SC ṣi cum sǎ ne descoperim ṣi sǎ ne cultivǎm potenţialul creator?

Cursurile au urmǎtoarele mari tematici – Liricǎ, Prozǎ, Scenaristicǎ, Jurnalism – ṣi urmǎtoarele sub-teme ->
1. Ce este Scrierea Creativǎ. Cum sǎ ne descoperim ṣi sǎ ne cultivǎm potenţialul creator?
2. Esenţialul în creaţia liricǎ I – lirica clasicǎ
3. Esenţialul în creaţia liricǎ II – lirica socialǎ
4. Jurnalul ṣi intimitatea Eului
5. Personajul imaginar ṣi povestea lui – de la nuvelǎ la roman
6. Teatru ṣi masca socialǎ
7. Mini-scenariu de actualitate. Dialogul – între absurd ṣi realitate
8. De la liricǎ la jurnalism ṣi viceversa
9. De la jurnalism la scenariu si perform
10. Concluzii. Creaţii finale individuale/colective. Resurse.

Posibile publicaţii ṣi certificate finale (pentru participanţii la toate intâlnirile).
Scrierea creativă este un exerciţiu care ne activează emisfera dreaptă a creierului, responsabilă de potenţialul nostru creator, imaginaţia ṣi inovaţia. Este important ca aceastǎ emisferă să fie pe deplin exploatatǎ, deoarece ne dezvăluie noi abilitǎţi, talente ṣi ne conṣtientizeazǎ emoţii pe care le putem folosi constructiv în activitatea noastră de zi cu zi.

Ar fi de preferat ca cei interesaţi sǎ poatǎ participa pe parcursul tuturor celor 10 întâlniri pentru a avea o continuitate ṣi un rezultat satisfǎcǎtor la final. Însǎ suntem bucuroṣi sǎ vǎ avem prezenţi în ateliere chiar dacǎ nu veţi putea bifa fiecare prezenţǎ.

Atelier susţinut de Ana Nedelcu ~ filolog, poetǎ, scriitoare ṣi antologator, iniţiatoare de ateliere de scriere creativǎ din 2014, reprezentant în România al Asociaţiei Poeţilor din Canada ṣi Internaţional (World Poetry Canada & International).
https://www.facebook.com/LiterAnART/

Informaţii ṣi rezervǎri https://www.facebook.com/events/792773544200448/

i10011434_1224721630875593_8059609611028660605_n

Atelier de Scriere Creativa ~ Martie cu ELIADE si NICHITA

 

De Ziua Scriitorului ~ 3 Martie ~ lansez apelul pentru Atelierul de Scriere Creativă al lunii ~ MARTIE cu ELIADE ṣi NICHITA la Biblioteca Nicolae Iorga Ploieti, sâmbătă, 12 martie, orele 11/00-13/00, sala Meridian/Cuibul Democraţiei, spaţiu inaugurat ṣi la Ploieti în luna ianuarie 2016.
~~~
În luna Martie sărbătorim două mari personalităţi româneşti – pe Mircea Eliade (n.13 martie 1907) şi pe Nichita Stănescu (n.31 martie 1933). Pentru a marca celebrarea lor, vă invităm la un atelier inovativ de scriere creativă care, pe parcursul a două ore, va explora câteva tehnici de scriere pornind de la operele celor doi mari scriitori. Prin intermediul acestui atelier, dorim ca orice persoană sǎ îṣi poatǎ înţelege ṣi descoperi potenţialul creator, sǎ se poatǎ înţelege mai bine pe sine, sǎ poatǎ identifica propria capacitate de raportare la mediul ṣi la oamenii din jur, sǎ îṣi poatǎ exprima liber emoţiile, ideile ṣi gândurile, pornind de la proza lui Eliade şi continuând cu lirica lui Nichita. Textele abordate vor coincide cu tematica iubirii, a fantasticului, a lumilor imaginare şi a dragostei.

Scrierea creativă este un exerciţiu care ne activează emisfera dreaptă a creierului, responsabilă de potenţialul nostru creator, imaginaţia ṣi inovaţia. Este important ca aceastǎ emisferă să fie pe deplin exploatatǎ, deoarece ne dezvăluie noi abilitǎţi, talente ṣi ne conṣtientizeazǎ emoţii pe care le putem folosi constructiv în activitatea noastră de zi cu zi.

Atelier susţinut de Ana-Lucreţia Nedelcu ~ filolog, poetǎ, scriitoare ṣi antologator, activǎ la nivel naţional ṣi internaţional, iniţiatoare de ateliere de scriere creativǎ din 2014, proaspǎt numitǎ Director în România al Societǎţii Poeţilor din Canada & Internaţional (World Poetry Canada and International).

Evenimentul oferǎ cǎrţi gratuit fiecǎrui participant, cu contribuţia d-nei psiholog ṣi scriitoare Ema Petrescu.
INTRAREA LIBERĂ ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

Înscrieri la anartivism@gmail.com cu numele ṣi vârsta.
VĂ AŞTEPTĂM!

p13P1200004worldpoetrylogo

Androgin

Iubite, aştept să te revăd 6
Din mii de luni
Pe cer scânteie-n coruri
S-a aşternut al vremurilor fler
Peste gândurile mele plouă.
Te-ador aşa de mult, iubite,
Ceriului stele-i trimit
Din inima-mi cântat veşmânt
Ţi-acopăr sufletul zidit.
Din flori de rouă zbate-se-n ierbar
Al crizantemelor în sere
Abia aştept să-ţi cânt
Hai, vino,
Din iubirile mele perene!
Vino, cald trup scǎldat întru mirific
Fii jumǎtatea mea acum
Din gânduri, fapte ṣi abisuri
Sǎ-mi fii mereu un androgin!
Sǎ-nfǎptuim universul
Ca un tot ce nu apune
Peste planetele toate
Sǎ cântǎm peste cunune.
Paradis…sǎ-l readucem
Aici, apoi, pe pǎmânt
Unde mereu îṣi are oaza
Linǎ, scǎldatǎ-n descânt.

(©LiterAnART/20-12-2015@Antologia “Cuplul, in cautarea paradisului pierdut” 2016, ed. Karta Graphic)

Previous Older Entries